دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 76508
تعداد نوشته ها : 79
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
_ خصوصیات اصلی گرسنگی عصبی عبارتند از : دوره های تکرار شونده پرخوری، احساس فقدان کنترل بر خوردن در حین پرخوری ، استفراغ عمدی و سومصرف داروهای ملین یا مدر ، روزه داری یا ورزش های افراطی برای پیشگیری از افزایش وزن . همچنین افراد مبتلا به گرسنگی عصبی برای جلوگیـری از افزایـش وزن به رفتارهای جبرانی عود کننـده ای نظیـر پاکسازی ( استفـراغ عمـدی ، استفاده مکرر از مسهل یا مدر ) روزه گرفتن یا ورزش مفرط می پردازند .                                                                                                                                                    این بـیـماران در مـورد اینکه در نظـر دیگران چگونه جلوه می کننـد و نیـز در مورد جذابیت جنسی ، تصویـر بدنی و ظاهر خود نگران هستنـد . شیوع این اختلال در زن های جوان حدودا 3 – 1 درصد است . معمولا بیماران بـه درمان سرپایی جواب می دهنـد . روان درمانی و درمان های شناختی رفتاری با هدف کاهش مصرف غذا ، اصلاح دیدگاه بیـمار در مـورد غذت ، تصویـر بدنی و وزن انجام می گیـرد و در صـورت هـمـراه بـودن اختلالات شـدیـد روانی علاوه بـر دارو درمانی از روان درمانی آنالیتیک استفاده شود .

دسته ها : روانشناسی
X