دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 72489
تعداد نوشته ها : 79
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
اگر مصدوم‌ از حال‌ رفته‌ باشد، ممکن‌ است‌ برای‌ شروع‌ عملیات‌ احیا یا قرار دادن‌ وی‌ در وضعیت‌ بهبود، مجبور باشید او را بچرخانید. با این‌ همه‌، مصدوم‌ را از محلی‌ که‌ وی‌ را یافته‌اید، حرکت‌ ندهید مگر آنکه‌ او در موقعیتی‌ قرار داشته‌ باشد که‌ ممکن‌ باشد خود یا دیگران‌ را به‌ خطر بیندازد (مثل‌ بسته‌ شدن‌ راه‌ خروجی‌ ساختمان‌) و یا شما مجبور باشید که‌ درمان‌ نجات‌ دهندة‌ حیات‌ را برای‌ وی‌ آغاز کنید. اگر مجبور هستید مصدوم‌ را جابه‌جا کنید، سعی‌ کنید چند امدادگر را به‌ خدمت‌ بگیرید. برای‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ روی‌ پتو، ملحفه‌ حمل‌ و نقل‌ یا ملحفه‌ برای‌ لغزاندن‌، روش‌های‌ تشریح‌ شده‌ در شکل‌های‌ زیر را به‌ کار ببندید. ملحفه‌ حمل‌ و نقل‌ یا پتو برای‌ بلند کردن‌ مصدوم‌ به‌ کار می‌روند. به‌ منظور کشیدن‌ مصدوم‌ روی‌ کف‌ اتاق‌ از ملحفه‌ برای‌ لغزاندن‌ استفاده‌ کنید. • • • قرار دادن‌ مصدوم‌ روی‌ یک‌ ملحفه‌ حمل‌‌ یا پتو 1) نیمی‌ از عرض‌ ملحفه‌ یا پتو را در امتداد طول‌ به‌ صورت‌ لوله‌ درآورید. 2) امدادگران‌ را به‌ تعداد مساوی‌ در دو طرف‌ مصدوم‌ توزیع‌ کنید و از آنها بخواهید که‌ مصدوم‌ را از یک‌ طرف‌ بچرخانند. 3) سمت‌ لوله‌ شده‌ ملحفه‌ یا پتو را طوری‌ بر پشت‌ مصدوم‌ تکیه‌ بدهید که‌ قسمت‌ لوله‌ شده‌ رو به‌ بالا و قسمت‌ لوله‌ نشده‌ در طرف‌ مقابل‌ بدن‌ مصدوم‌ قرار گیرد. هشدار! در صورتی‌ که‌ مشکوک‌ به‌ آسیب‌ نخاع‌ هستید، سعی‌ کنید مصدوم‌ را حرکت‌ ندهید. اگر مجبور هستید او را از خطر دور کنید، از روش‌ «چرخش‌ الواری‌» استفاده‌ کنید. 4) مصدوم‌ را از روی‌ قسمت‌ لوله‌ شده‌ چرخانده‌، به‌ پایین‌ آورید و بر روی‌ طرف‌ دیگر بدن‌ قرار دهید. ملحفه‌ را محکم‌ به‌ صورت‌ لوله‌ شده‌ نگه‌ دارید. 5) قسمت‌ لوله‌ شده‌ ملحفه‌ یا پتو را در حد نیاز باز کنید تا مصدوم‌ بتواند به‌ حالت‌ مسطح‌ قرار گیرد. سپس‌، وی‌ را در محل‌ مورد نظر به‌ پشت‌ برگردانید. هنگام‌ جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ ، همه‌ باید با هم‌ ملحفه‌ را گرفته‌، بعد مصدوم‌ را حرکت‌ دهید.

X